Outsourcing czynności bankowych

Od 1 maja 2004 r. wprowadzono regulacje dotyczące tzw. outsourcingu, czyli prowadzenia działalności bankowej z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych.Zgodnie z art. 6a pr. bank. w drodze umowy zawartej na piśmie bank może powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie wyłącznie:1. w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w Czytaj więcej...

Czynność bankowa

W polskim ustawodawstwie nie ma definicji czynności bankowych, można jedynie takie czynności scharakteryzować na podstawie doktryny. Uważa się, że czynności bankowe to:- pozostające w funkcjonalnym związku czynności faktyczne i prawne,- związane z zawieraniem i wykonywaniem umów, - przewidziane wyłącznie dla banku albo mające charakter Czytaj więcej...

Popularne produkty bankowe

Produkt bankowy możemy scharakteryzować jako jednolity, wyraźnie wyodrębniony pod względem formalnym i cenowym składnik oferty bankowej.Podstawowe produkty bankowe możemy podzielić na 3 podstawowe kategorie. Są to:• rozliczenia pieniężne• rozliczenia gotówkowe• rozliczenia bez gotówkoweRozliczenia pieniężne to świadome i zgodne z Czytaj więcej...