Wymiana międzynarodowa w gospodarce

Wymiana międzynarodowa dotyczy rozległej sfery ekonomicznego współdziałania narodów, które dysponują wydzielonym terytorium i funkcjonują w ramach własnych struktur państwowych. Nie wszystkie kraje w jednoczesnym stopniu uczestniczą w międzynarodowej wymianie czy podziale pracy. Gospodarka narodowa danego kraju może mieć charakter mniej lub Czytaj więcej...

Popularne produkty bankowe

Produkt bankowy możemy scharakteryzować jako jednolity, wyraźnie wyodrębniony pod względem formalnym i cenowym składnik oferty bankowej.Podstawowe produkty bankowe możemy podzielić na 3 podstawowe kategorie. Są to:• rozliczenia pieniężne• rozliczenia gotówkowe• rozliczenia bez gotówkoweRozliczenia pieniężne to świadome i zgodne z Czytaj więcej...