Transport morski

Na wzrost przewozów morskich istotny wpływ ma żegluga dalekiego zasięgu. Jej wzrost wiąże się ze wzrostem wymiany handlowej szczególnie między krajami Unii Europejskiej i Azją. W ostatnich latach obserwuje się wzrost przewozów ładunków transportowych drogą morską.Transport morski obsługuje największą część ogólnych obrotów mięCzytaj więcej...