Polecane: BHP Żory

Przykładowa struktura zatrudnienia i zakres obowiązków pracowników działu produkcyjnego firmy X

Dział produkcyjny odpowiedzialny jest za planowanie i produkcję wysokiej jakości balonów, a także ich odpowiednie pakowanie, magazynowanie i przygotowanie wyprodukowanych balonów do wysyłki. Dział produkcyjny funkcjonuje całą dobę począwszy od 6.00 rano w poniedziałek, a o 6.00 rano w sobotę skończywszy. Konieczność istnienia pracy w systemie III zmian jest tu niezbędna i wynika z dużego zapotrzebowania na tego typu produkt.

W dziale tym zatrudnionych jest ok. 60 osób, na poszczególnych stanowiskach:
a) Kierownik produkcji
b) Kierownicy zmian - 3 osoby
c) Kierownik utrzymania ruchu
d) Magazynier
e) Pracownicy produkcyjni

Kierownik produkcji - podlega bezpośrednio prezesowi, jest odpowiedzialny za planowanie, a także nadzorowanie i kontrolę procesu produkcji. jego zadaniem jest także ścisła współpraca ze kierownikami zmian i ich kontrola.

Zakres obowiązków kierownika produkcji:
- sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcji, a w szczególności:
- kontrolę właściwego przygotowania wszystkich produktów wg instrukcji,
- kontrolę ustawienia parametrów technicznych linii produkcyjnej wg poleceń,
- kontrolę pracy podległych pracowników pod względem jakości, ilości i wydajności oraz zgodność z ustalonymi przepisami BHP,
- składa okresowe raporty dotyczące przebiegu produkcji na różnych jej etapach,
- prowadzi ścisłą ewidencje próbek wyprodukowanych balonów ze szczegółowym ich opisem,
- wykonuje analizę ilości wyprodukowanych balonów w zależności od ilości zużytych składników,
- przygotowuje dane do planowania produkcji,
- ściśle współpracuje z działem obsługi klienta w celu właściwej analizy danych niezbędnych do planowania produkcji,
- realizuje ustalony harmonogram produkcji,
- nadzoruje przygotowanie wysyłek eksportowych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi,
- sprawuje nadzór nad całym procesem produkcji balonów, a w szczególności nad jakością, ilością i terminowością,
- ściśle współpracuje z Kierownikiem utrzymania ruchu w zakresie cotygodniowej wymiany form balonowych, a także utrzymania linii produkcyjnych w pełnej gotowości,
- nadzoruje przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji surowców i balonów w toku produkcji,
- bierze czynny udział w zebraniach zarządu dotyczących produkcji we wszystkich jej etapach,
- składa zapotrzebowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, narzędzi i odzieży roboczej,
- dokonuje oceny pracy, oraz składa wnioski o nagradzanie i karanie podległych pracowników.

Kierownik zmiany - podlega bezpośrednio kierownikowi produkcji, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad pracownikami produkcyjnymi - operatorami linii produkcyjnych. Stanowisko to obejmują 3 osoby, każda odpowiedzialna jest za swoją zamianę.  Zmiany poszczególne obejmują następujące godziny pracy:
Zmiana I - 6.00 - 14.00
Zmiana II - 14.00 - 22.00
Zmiana III - 22.00 - 6.00

Zakres obowiązków kierownika zmiany:
- dokonuje rozruchu linii technologicznej po przestoju weekendowym lub świętach,
- realizuje plan produkcji,
- odpowietrzanie lateksu,
- sprawdzanie poziomu wody w wannach,
- sprawdzanie poziomu koagulantu i renodivu w wannach,
- kontrolowanie prędkości przesuwu linii,
- włączenie wentylatorów,
- mierzenie lateksu w kadziach,
- wypełnianie druków raportów z produkcji,
- sprawdzanie prawidłowego opisu balonów w skrzyniach,
- czuwanie nad jakością balonów (poprawności kolorów, wagi, wielkości, struktury)
- kontrolowanie utrzymywania czystości w obrębie linii produkcyjnych.

Kierownik utrzymania ruchu - podlega bezpośrednio prezesowi, ściśle współpracuje z kierownikiem produkcji w zakresie spraw technicznych celem utrzymania linii produkcyjnych w pełnej gotowości. Odpowiada także za stan surowców do produkcji, pełni nadzór nad grupą pracowników produkcyjnych związanych z przygotowaniem surowca do produkcji, a także asystujących w działaniach technicznych.

Zakres obowiązków Kierownika utrzymania ruchu:
- nadzorowanie i wykonywanie prac technicznych związanych z utrzymaniem linii w ruchu,
- kontrola pracowników odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie surowców do produkcji, a także pracowników asystujących w pracach z zakresu montażu i konserwacji linii produkcyjnych.
- składanie codwutygodniowych zamówień na surowce niezbędne do produkcji,
- kontrolowanie zgodności otrzymanych dostaw towaru z zamówieniem,
- planuje i nadzoruje zamówienia i dostawy lateksu (podstawowego składnika używanego do produkcji balonów),
- przygotowuje harmonogram cotygodniowej wymiany form balonowych oraz okresowego czyszczenia wanien wodnych,
- kooperacja z dostawcami części zamiennych do maszyn i urządzeń

Magazynier - podlega bezpośrednio kierownikowi produkcji, odpowiedzialny za magazyn wyrobów gotowych. Ściśle współpracuje z Pakownią, a także z kierownikiem produkcji.

Zakres obowiązków magazyniera:
- utrzymywanie ładu i porządku w magazynie wyrobów gotowych,
- współpraca z sąsiadującym działem pakowania, a także kontrola pracowników pakowni celem unikania błędnego pakowania balonów,
- przygotowywanie balonów do wysyłek wg wytycznych kierownika produkcji i działu obsługi klienta,
- rejestracja przychodów i rozchodów magazynowych za pomocą skanera i automatycznego przenoszenia danych do systemu komputerowego firmy.

Pracownicy produkcyjni - podlegają bezpośrednio kierownikom zmian, a także kierownikowi produkcji. Biorą udział w procesie produkcji pracując na różnych stanowiskach.

Pracowników produkcyjnych podzielić można na trzy grupy:
I. Operatorzy linii.
II. Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie surowców do produkcji.
III. Pracownicy pracujący w dziale pakowania.

Kwestia wykształcenia pracowników wygląda następująco:
- 7% wykształcenie podstawowe,
- 45 % wykształcenie średnie (w tym 16% studiuje na wyższych uczelniach w trybie zaocznym),
- 48% wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Z powyższych danych wynika, iż najwięcej jest pracowników produkcyjnych z wykształceniem zawodowym, tylko 3% mniej stanowią pracownicy z wykształceniem średnim, niewielu pozostało z wykształceniem podstawowym.

Operatorzy linii - podlegają bezpośrednio pod kierowników zmian, biorą udział w końcowym procesie produkcji. Ich praca polega głównie na ściąganiu balonów z gruszek balonowych, a także dopilnowaniu pozostałych procesów przebiegających na tym etapie produkcji.

Zakres obowiązków operatora linii:
- ściąganie balonów z gruszek balonowych przy użyciu sprężonego powietrza,
- opisywanie skrzyń z balonami,
- zbieranie “szumu” z koagulantu,
- zbieranie “kożucha” z lateksu,
- utrzymywanie odpowiedniego poziomu lateksu w wannie w zależności od wielkości produkowanych balonów,
- kontrola nad dolewaniem lateksu do wanny w miarę zużycia,
- opisywanie ramek przy zmianie wielkości form balonowych,
- utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w lancy,
- odrzucanie balonów wadliwych,
- natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i odchyleń w procesie produkcji,
- dbałość o czystość w obrębie stanowiska pracy.

Pracownicy działu pakowania - podlegają bezpośrednio pod kierowników zmian, a także pod kierownika produkcji. Odpowiedzialni za prawidłowe pakowanie balonów, wg ustalonych wytycznych, a także oklejanie kartonów odpowiednimi oznaczeniami.

Zakres obowiązków:
- suszenie świeżych, wilgotnych balonów bezpośrednio wychodzących z produkcji w suszarkach,
- usuwanie wadliwych egzemplarzy podczas umieszczanie i wyciąganie balonów z suszarek,
- odstawianie skrzyń z balonami do dobowego leżakowania,
- mieszanie balonów w skrzyniach raz na osiem godzin,
- sprawdzanie poziomu wysuszenia i prawidłowość zawinięcia zwijek w balonach,
- sprawdzanie opisu skrzyń z ich faktyczną zawartością,
- skrzynie z opisem wady pakować jako II gatunek,
- umieszczanie balonów w workach,
- wstawianie na każdą skrzynię wagi,
- kontrolowanie koloru i jakości poprzez nadmuchanie balonu,
- pakowanie balonów w worki i ważenie,
- umieszczanie worków w kartonach z dokładnym opisem (dnia, miesiąca, roku, koloru, wielkości, nr zmiany pakującej)
- opisywanie spakowanych balonów w raportach,
- oklejanie kartonów odpowiednimi etykietkami,
- układanie kartonów na paletach,
- utrzymywanie porządku w obrębie stanowiska pracy.