Promocja w Internecie cz. 1

Proces komunikowania za pomocą masowych środków przekazu jest trwałym elementem współczesnego życia społecznego. Komunikowanie się ludzi jest faktem pierwotnym dla wszystkich procesów społecznych. Nie można tego powiedzieć o komunikowaniu masowym, które jest cechą charakterystyczną określonego poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Pojawiło się w swej klasycznej postaci w okresie trwania i dominacji społeczeństwa zwanego masowym i wraz z tym społeczeństwem ulega dziś poważnym przeobrażeniom.

Procesy masowego komunikowania bywają rozpatrywane jako dążenia do zgodności trzech podstawowych elementów: intencji nadawcy, treści przekazu oraz reakcji odbiorcy. Jeżeli intencja nadawcy znajduje swoje odbicie w treści przekazu, który z kolei zostaje trafnie odczytany przez odbiorcę skłonnego do podjęcia określonych zachowań, wtedy proces komunikowania przebiega bez zakłóceń i daje pożądane, z punktu widzenia nadawcy, efekty.

Cele jakie mogą firmy zrealizować dzięki obecności w sieci Internet to:
prowadzenie polityki public relations - żadne medium nie umożliwia tak powszechnego i natychmiastowego przekazywania wszelkich informacji o firmie, działaniach sponsoringowych, akcjach charytatywnych, konkursach, osiągnięciach, nowych produktach, innowacjach, pracownikach i ich sukcesach, itp. Oddziaływanie Internetu jest znaczne - ma duży zasięg i jest relatywnie tanie,
wzmocnienie marki poszczególnych produktów - prezentacja firmy na stronach WWW stanowi swojego rodzaju formę promocji. Promowana jest firma, a wraz z nią wszystkie marki jakie posiada,
promocja sprzedaży - prezentacja firmy na stronach WWW ma nie tylko ograniczać się do przedstawienia firmy, ale również umożliwiać zbieranie zamówień przez sieć,
dystrybucja produktów opartych na informacji - strony WWW to doskonałe źródło informacji na wiele tematów, w przypadku firm to źródło fachowej wiedzy o działalności firmy, specyfice produkcji, prowadzonych badaniach, oferowanych produktach, uzyskanych certyfikatach, nagrodach, organizowanych konkursach itp.,
obniżenie kosztów pomocy technicznej - możliwość szybkiego kontaktu klienta z firmą za pomocą poczty elektronicznej. Zgłaszanie pojawiających się problemów i wątpliwości pozwala na uzyskanie pomocy technicznej, kontakt przez e-mail pozwala na szybką reakcję, uzyskanie fachowej rady bądź osobistej interwencji specjalistów w ramach działań serwisowych,
wyprzedzenie konkurencji - niekonwencjonalny sposób dotarcia do klientów. Ogromna konkurencja na polskim rynku zmusza przedsiębiorstwa do wzmożonej walki o utrzymanie dotychczasowej pozycji i ciągłego zdobywania nowych klientów. Prezentacja na stronach WWW jest krokiem wyprzedzającym konkurentów, gdyż stanowi jeszcze często niekonwencjonalny sposób dotarcia do klienta, do których dostęp w inny sposób jest czasem niemożliwy. Niekiedy firmy są dostępne dla klienta tylko w Internecie, nie mają swojej oficjalnej siedziby, reprezentacyjnego sklepu, działają tylko w Internecie; działa tak większość sklepów internetowych.

Mailing to jedna z najstarszych form reklamy w Internecie. Jego początki związane są praktycznie z okresem początkowego rozwoju sieci. To wtedy nastąpił masowy zachwyt nową formą komunikacji jaką jest poczta elektroniczna. Było to coś zupełnie nowego, zapewniało błyskawiczne dostarczenie wiadomości, niski koszt oraz prostotę obsługi. Powstawały serwisy udostępniające adresy i skrzynki mailowe, właśnie ta dziedzina działalności napędzała początkowo większość portali internetowych. Wizualna reklama dopiero się rozwijała, a mailing był już bardzo popularny. Jeśli chodzi o szczegóły to mailing jest formą reklamy polegającą na tworzeniu odpowiedniej wiadomości z ofertą produktu lub usługi oraz masowym jej rozsyłaniu do dostępnych reklamodawcy adresów. Pojawiają się tutaj dwa aspekty - sposób przygotowania wiadomości oraz pozyskiwanie adresów mailowych.

Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie to wiadomość mailowa tak jak inne formy reklamy ma jeden zasadniczy cel-skłonić potencjalnego klienta do zainteresowania się a w dalszej kolejności do nabycia usługi lub produktu. Oczywiście, występuje również mailing informacyjny, może być na przykład częścią kampanii promocyjnej jakiegoś nowego portalu internetowego itp. Drugi aspekt to pozyskiwanie adresów mailowych. Najprostszym rozwiązaniem jest współpraca z podmiotami, które takimi bazami dysponują. Są to głównie osoby prowadzące serwisy www, które wymagają rejestracji przy której podawany jest mail lub portale oferujące darmowe skrzynki. Oczywiście „darmowe” to nazwa nie do końca prawdziwa, osoba posiadająca takie konto w zamian jest bombardowana właśnie mailingiem.

Niestety, jak we wszystkich dziedzinach życia, także w reklamie internetowej a głównie mailingu, pojawiły się niepokojące procesy. Chodzi głównie o tzw. spam, czyli śmieciowy mailing, który zarzuca Internet bezwartościową treścią. Na szczęście, powoli zaczyna się z nim skutecznie walczyć. Być może postępująca komercjalizacja poczty elektronicznej pozwoli na wyeliminowanie tego zjawiska.

Jedną z najpopularniejszych i najczęściej spotykanych w Internecie rodzajów reklam są wszelkiego rodzaju bannery oraz ich mniejsze odpowiedniki, buttony. Banner jest graficzną formą przedstawiania reklam (bądź innych informacji), która najczęściej przenosi użytkownika na stronę domową osoby reklamującej. Bannery spotkać można na niemal każdej większej stronie internetowej, która poprzez umieszczanie ich sama zarabia.

Bannery i inne formy reklamy graficznej mogą być bardzo różne i wszystko zależy od wielkości kampanii, a także kreatywności ich twórców. Najczęściej wykonane były w formie Adobe Flash, dzięki czemu były efektowne pod względem graficznym i posiadają animację. Wadą tej formy jest jednak fakt, że użytkownik musi mieć zainstalowany specjalny program, bo w przeciwnym razie reklama nie zostanie wyświetlona w jego przeglądarce. Reklamy Flash odeszły już jednak w zapomnienie.