Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka to nieformalne ugrupowanie polityczno-gospodarcze państw Europy Środkowej, które powstało w 1990 roku w Bratysławie. Z pierwszą inicjatywą utworzenia Grupy Wyszehradzkiej wyszła Czechosłowacja 1 stycznia 1990 roku prezydent Vaclav Havel wystąpił z taką propozycja w stronę Polski i Węgier gdzie władzę przejęli antykomuniśCzytaj więcej...

Integracja Środkowoeuropejska

Przemiany polityczne, jakie dokonały się po 1989 roku w Europie Środkowej i Wschodniej, miały przełomowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzynarodowych w tej części Europy.Jesień Ludów doprowadziła do upadku komunizmu, czego zewnętrznym wyrazem stało się rozwiązanie Układu Warszawskiego (Praga, 1 lipca 1991 roku) oraz Rady WzajemnejCzytaj więcej...

Popularne produkty bankowe

Produkt bankowy możemy scharakteryzować jako jednolity, wyraźnie wyodrębniony pod względem formalnym i cenowym składnik oferty bankowej.Podstawowe produkty bankowe możemy podzielić na 3 podstawowe kategorie. Są to:• rozliczenia pieniężne• rozliczenia gotówkowe• rozliczenia bez gotówkoweRozliczenia pieniężne to świadome i zgodne z Czytaj więcej...

Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

Motywacja to proces, w którym rozpoznawane są cele, dokonywane wybory, świadome lub też nie oraz wydatkowana energia w kierunku osiągania wyznaczonych celów. Motywacja do pracy człowieka to stała dyspozycja do zachowań ukierunkowanych na realizowanie przez własną pracę cenionych wartości i zaspokajanie potrzeb. Aktywizuje to zachowania i sprawiaCzytaj więcej...